Privacybeleid

Privacybeleid Promodeo B.V. te Leeuwarden
Laatst gewijzigd 29-10-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

Promodeo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dezen zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij websitebezoek:
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Apparaat type
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken na het plaatsen van een bestelling:
 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Promodeo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Promodeo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Promodeo B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Promodeo B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Promodeo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor alle categorieën van persoonsgegevens, zoals personalia, adresgegevens en betaalinformatie voor een periode van zeven jaar. Dit in verband met de wettelijk verplichte bewaartermijn voor gegevens opgelegd door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Promodeo B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Promodeo B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw bankrekeningnummer en betaalgegevens worden gedeeld met de derde partij die verantwoordelijk is voor de betaling van de bestelling (PayPal of TargetPay, in het geval van betalingen via iDeal, Sofort en Bancontact).

Bij het plaatsen van een bestelling slaan we ook de bestelde producten op, tezamen met de door u opgegeven URL. In het geval van geschillen met de koper, zijn wij genoodzaakt deze informatie te delen met de derde partij die verantwoordelijk is voor de betaling van de bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Promodeo B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Promodeo B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen derden cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden voor analytische doeleinden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: __utma
Functie: Analytische cookie die gebruikers en sessies onderscheidt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmt
Functie: Analytische cookie die verzoeksnelheid vertraagt
Bewaartermijn: 10 minuten

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Promodeo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Promodeo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]